ตำแหน่งงานจากสำนักงาน กพ.

blog เปิดใหม่ อัพเดทตำแหน่งงานที่คัดสรรมาจากสำนักงาน กพ. โดยเฉพาะ
ให้ คุณไม่พลาดข่าวสารจากสำนักงาน กพ. คุณจะได้รับข้อมูลตำแหน่งงานราชการ และตำแหน่งงานในหน่วยงานราชการ ที่คัดสรรมาแล้วเพื่อคุณโดยเฉพาะ
สนใจดูข้อมูลตำแหน่งงานได้ที่ http://ocsc-work.blogspot.com

ภาพเล่นๆ ดูขำๆ เอามาฝากจ้า...

หางาน, สมัครงาน, รับสมัคร, งานว่าง

ตำแหน่งงาน วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552 - วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=633797199354420000

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552 - วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=633797252577857500

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552 - วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=633797170020201250

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมทางหลวง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 - วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=633797248252388750

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 45 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงบประมาณ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552 - วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=633797298463795000

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงบประมาณ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552 - วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=633797301141607500

7.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงบประมาณ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552 - วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=633797303608170000

8.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงบประมาณ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552 - วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=633797306088326250ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งงาน วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2552

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมธนารักษ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 - วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=633795519129888750

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมธนารักษ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 - วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=633795521345045000

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมธนารักษ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 - วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=633795523415357500ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งงาน วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552 - วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=633794621258326250

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมและประสานงานวิชาการ)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552 - วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=633794408273795000

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552 - วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=633794430395982500

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552 - วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=633794441911451250

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552 - วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=633794453970982500

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ด้านบริหาร)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552 - วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=633794391750201250ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.